вторник, 12 октомври 2010 г.

Безплатна програма за платежни нареждания !

Търсите безплатна програма за платежни нареждания ? Ето го и едно от най-добрите предложения - платежни нареждания от E-Docs.bg.

Системата предлага автоматизиране на процеса по попълването на платежни нареждания т.е. всяка една информация, която би могла да бъде попълнена автоматично (бюджетни институции, банкови сметки и номенклатури, въведени преди това фирми и банкови сметки) се въвежда автоматично. Сами знаете колко време и усилия спестява това.

Това е едно от много предимства на програмата. Друго важно такова е възможността да подписвате платежните с електронен подпис и да ги изпращате на банката по email т.е. край на дългите опашки, неразбраните касиерки и възможностите за грешки.

Документите, които могат да се използват, чрез програмата за платежни са :
 • Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета
 • Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета многоредово
 • Платежно нареждане за кредитен превод
 • Платежно нареждане за директен дебит
 • Вносна бележка
Линк към програмата : Платежни нареждания

  понеделник, 4 октомври 2010 г.

  Платежни нареждания - същност и видове

  Платежното нареждане е документ, чрез който платеца/получателя нарежда на банката (или други доставчици на платежни услуги) да се извърши платежна операция. Платежните нареждания могат да бъдат дадени писмено или по електронен път, в зависимост какво сте се договорили с банката си.

  Платежните нареждания се разделят на няколко вида, като всеки от тях е предназначен за изпълнението на различни задачи :
  • Платежно нареждане - Вносна бележка
  Използва се за внасяне на пари в брой по банкове сметка, като най-често се попълва от клиента на банката, но има и някой банки, при които давате нужната информация, те ви ги попълват в електронен формат и след само се подписвате, което до някъде е улеснение.
  • Платежно нареждане - Нареждане разписка
  Този документ се използва при теглене на пари в брой от банкова сметка.
  • Платежно нареждане за кредитен превод
  Използва се при прехвърляне на средства от собствена в друга банкова сметка, кредитен превод в лева, също така и за възстановяване на сума при извършване на коригиращ превод.

  В следващата публикация ще разгледаме и останалите видове платежни нареждания.

  Важно е да знаете, че всяко едно платежно нарежда има точно определена форма, задължителни реквизити и точно определено предназначение, което е регламентирано от Наредба №3 на БНБ и други укази и наредби, като в основата стои закона за платежните услуги и платежните системи